La Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna ofereix aquest curs, que combina la tríada comunicació, religió i noves tecnologies. I ho fa amb més d’una trentena de professors i professionals especialitzats en aquesta temàtica. Entre aquests professionals, hi ha el periodista vaticanista italià del diari Il Corriere della Sera, Luigi Accattoli; la Dra. Leticia Soberón, membre de la Secretaria per a la Comunicació de la Santa Seu, el director editorial d’Aleteia, Jesús Colina o l’expert en Ciberteologia, Antonio Spadaro S.J. entre d’altres. En aquest curs, s’hi formen professionals competents en la comunicació i la imatge pública d’entitats eclesials i religioses. També s’hi exploren les noves possibilitats comunicatives que ens ofereix l’entorn digital per transmetre el missatge religiós i institucional.

Oberta la matrícula.

Objectius

-Formar professionals per millorar la comunicació i la imatge pública d’entitats eclesials.
-Conèixer el fet religiós i la seva implicació mediàtica.
-Assimilar les tècniques de la comunicació institucional aplicada a entitats religioses.
-Aprendre a utilitzar les noves tecnologies per comunicar el missatge religiós.
-Familiaritzar-se amb les exigències i dinàmiques dels mitjans de comunicació i els seus usos.
-Entendre el funcionament del periodisme especialitzat en religió.
-Detectar les claus de la comunicació corporativa per aplicar-les a l’entorn religiós.

Perfil dels candidats
Pot accedir al Postgrau qualsevol persona que estigui en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES.
La titulació s’adreça als responsables de comunicació d’entitats religioses, bisbats, ONG, professionals de protocol i organització d’actes d’institucions relacionades amb l’església i el món interreligiós.
L’accés és obert també a periodistes que vulguin aprofundir en el coneixement de les religions i les noves tecnologies, i a comunicadors interessats en el sector socioreligiós, així com a mestres i professors que vulguin aplicar el coneixement de les religions i les noves tecnologies al seu mètode docent.
Poden accedir-hi responsables de comunicació institucional, de gabinets de premsa, llicenciats en Publicitat i Relacions públiques, Periodisme, Comunicació audiovisual, Humanitats, Ciències religioses, que vulguin adquirir coneixements professionals de religió, comunicació institucional i xarxes socials.
Les persones interessades a cursar el Postgrau hauran de mantenir una entrevista amb el director acadèmic i/o amb el coordinador del màster. La llista d’admesos es decidirà en funció de l’entrevista personal i del CV del candidat.

Competències
Competències transversals i específiques:
-Utilitzar les eines de les relacions públiques per impulsar el coneixement de les entitats religioses.
-Gestionar recursos i tècniques de la comunicació institucional de bisbats, ordes religiosos, grups, moviments i entitats eclesials.
-Dominar les claus d’interpretació de les religions, el seu rerefons històric i doctrinal i les seves peculiaritats en la relació amb la propaganda, la publicitat, l’oratòria i els recursos visuals.
-Utilitzar les noves xarxes socials per situar i difondre els missatges de les institucions religioses.
-Aprendre a gestionar projectes comunicatius relacionats amb la religió.
-Conèixer les principals fonts d’informació religiosa, les entitats que s’ocupen del fet religiós a tot el món.
-Detectar les mancances i els punts forts en comunicació dels principals líders religiosos mundials.

Sortides professionals
-Responsable de comunicació d’una entitat religiosa
-Periodista especialitzat en temes religiosos
-Docent de comunicació i religió
-Especialista en xarxes socials i religió

Organització
Directora acadèmica
Dra. Míriam Díez Bosch
Coordinador
Dr. Jordi Sánchez Torrents

Informació i concertació d’entrevistes:
Podeu sol·licitar informació sobre el Diploma a: obs@blanquerna.url.edu

o fent click aquí