Míriam Díez nomenada membre del Comitè Científic de l’ARC