‘Media, Religió i gènere a Europa’ a l’Observatori