Josep Rom explica com dissenyar per a Déu en el nostre Postgrau