Congres #BeTheKey celebrat conjuntament amb el Centre Sefarad-Israel a Madrid