General

3a trobada del projecte RISECI a Suècia

Aquest més de maig l’Observatori de Comunicació, Religió i Cultura ha participat del seminari titulat “Gender and sexuality in religious public representations” a Sigtuna…