Conferència: La relació entre els catòlics i els ortodoxos, estat de la qüestió

L’Observatori participa en el Multiplier training “Integration through dialogue” del KAICIID a Viena

Notícies

Projectes

Publicacions